Dynamisch Didactisch Onderzoek

Het belangrijkste tijdens dit onderzoek is dat uw kind zich op zijn gemak voelt; ik laat uw kind werken zonder tijdsdruk of prestatiedruk.

Aandacht voor leerproces en leerbaarheid: dynamisch didactisch onderzoek

Daar waar school en ouders het niet eens zijn over het welbevinden en cognitief vermogen van een kind, kan er duidelijkheid worden geschept door het individueel afnemen van een dynamisch didactisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek maakt uw kind onder andere BOOM LVS toetsen ( een door de Expertgroep en COTAN volledig goedgekeurd en genormeerd leerlingvolgsysteem) op het gebied van rekenen, spelling, technisch én begrijpend lezen. Het belangrijkste tijdens dit onderzoek is dat uw kind zich op zijn gemak voelt; ik laat uw kind werken zonder tijdsdruk of prestatiedruk. Geen kind is gelijk, dus de onderzoekstijd kan per kind variëren.

Slechte prestaties bestaan niet

Heeft u vaker gehoord dat uw kind slecht presteert? Er is niet zoiets als ‘een slechte prestatie’. Er kan sprake zijn van een score die niet voldoet aan de algemene verwachting van een hoogbegaafd kind. Tijdens een onderzoek bij mij kan en mag uw kind laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dit geldt ook voor zijn kennis over nog niet behandelde stof op school. Of kennis niet gerelateerd aan de standaard basisschoolstof. Misschien begrijpt uw kind na een korte introductie, precies wat er van hem wordt verwacht bij abstracte opdrachten. Dit zegt iets over de leerbaarheid van uw kind en dat is een belangrijk gegeven voor school als het gaat om aansluiting bij de zone van de naaste ontwikkeling op de verschillende leergebieden.

Concrete onderwijsadviezen

Na het onderzoek maak ik een uitgebreid verslag waarin observaties, toetsscores in DLE en onderwijsadviezen worden opgenomen. Onderwijsadviezen voor de school worden heel concreet gemaakt, zodat men direct over kan gaan tot het maken en toepassen van een plan van aanpak voor uw kind.

Een pakket dynamisch didactisch onderzoek ziet er als volgt uit:

  • een intakegesprek met ouders en/of school
  • een dynamisch didactisch onderzoek van uw kind/uw leerling
  • een uitgebreid onderzoeksverslag
  • ‘hands-on’ onderwijsadviezen
  • adviesgesprek met ouders en/of school

Tarief: 837 euro (incl. gedeeltelijke 21% btw belast)