De kern

De cirkel van basisontwikkeling (Janssen-Vos 1997)

‘De kern’ verwijst naar de kernwaarden omschreven in de basisontwikkeling binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs (Janssen-Vos 1997): emotioneel vrij zijn, van nature nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen. Deze kernwaarden gelden niet alleen voor peuters en kleuters, maar liggen aan de basis van het kunnen ontwikkelen van ieder mens op ieder willekeurig moment in zijn of haar leven. Het ervaren van veiligheid is de sleutel tot het ontluiken en ontplooien van de kern.