Diensten

Twijfel je of mijn diensten jou verder kunnen helpen bij een afgestemde begeleiding? Je kunt altijd eerst een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten.

Tijdens het begeleiden van hoogbegaafde kinderen staat altijd het kind centraal. Ik werk kindvolgend, waarbij het eerste belang is dat een kind zich vertrouwd kan voelen binnen de praktijk. Dit vraagt om een individuele afstemming ofwel maatwerk in begeleiding. Lees hier meer …

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen vraagt veel van ouders en andere volwassenen. Het zijn inzichten die we niet allemaal van nature meekrijgen, maar wel nodig zijn om je kind die ondersteuning te geven die het nodig heeft. Ieder kind heeft namelijk de behoefte om naast groeien ook te bloeien als individu. Lees hier meer …

Alhoewel hoogbegaafdheid van alle tijden is, zijn er veel (jong)volwassen hoogbegaafden die zich ‘in het nu’ geraakt voelen in wat zij door de kinderjaren heen hebben moeten missen: (h)erkenning en spiegeling van hun ‘hoogbegaafde zijn’. Lees hier meer …

Zonder een gedegen plan van aanpak, kun je als ouders geen gesprek voeren vanuit eerder gemaakte afspraken. Dat is wel belangrijk! Het geeft je een aanknopingspunt voor de vervolggesprekken zowel voor de leerkracht als voor de ouders. Lees hier meer …

Aandacht voor leerproces en leerbaarheid

Daar waar school en ouders het niet eens zijn over het welbevinden en cognitief vermogen van een kind, kan er duidelijkheid worden geschept door het individueel afnemen van een dynamisch didactisch onderzoek. Lees hier meer…

Reisvergoeding

Voor afspraken buiten de praktijk betaalt u 89 cent per kilometer (incl. btw). Reistijd wordt niet in rekening gebracht.