Gelijke kansen? Ongelijke aanpak!

Wil je ieder mens gelijke kansen bieden dan vraagt dit om een afgestemde aanpak. Bij de ene persoon zijn de signalen die vragen om een afgestemde aanpak duidelijker dan bij de andere persoon. Daarbij is de sociale context een heel belangrijke factor. Vraag is namelijk ook of de omgeving de signalen herkent, begrijpt en op een juiste manier kan reageren.

Dit proces van signalen zenden, ontvangen, interpreteren, reageren en acteren lijkt een eenduidige optelsom van feiten om tot ‘de’ oplossing te komen. Bij hoogbegaafden zijn de signalen doorgaans een complexe uitkomst van intense persoonlijke en emotionele ervaringen die zorgen voor niet direct zichtbare gelaagdheid, die onmogelijk ‘even’ doorgrond kan worden.

Maak hieronder kennis met sprekende voorbeelden van complexe processen die vragen om individuele afstemming van de aanpak:

Kansberekening

Dierenparabel  

Schilderij – hoogbegaafd kind als kunstenaar

Lees meer over de randvoorwaarden waaraan een school moet voldoen om afgestemde begeleiding te kunnen bieden