Heidi Hass Gable

Heidi Hass Gable bespreekt in haar TED-talk over de desastreuze uitwerking van druk op het welbevinden als er geen aandacht wordt besteed aan het zijnsstuk van hoogbegaafdheid. Heidi opent haar Ted-talk met haar ervaring als hoogbegaafde volwassene om daarna uitgebreid in te gaan op haar ervaringen als ouder met een schoolsysteem waarin haar hoogbegaafde kinderen kopje onder gingen, terwijl er wel, naar men dacht, werd voorzien in ‘uitdaging’ middels projecten.

Being 'gifted' often feels far from a good thing, when you’re the one living it. And yet the myth persists that 'gifted' is an elitist and privileged label in education.