Kansberekening

Gelijke kans door afgestemde aanpak

Een kind in groep 5 met een rekenniveau van eind groep 3 hoeft niet iedere dag de rekenstof van groep 5 te maken. Dit kind krijgt een aangepast rekenprogramma, waarin hij rekenwerk op eigen niveau kan maken. Wat kan er mogelijk gebeuren als men het rekenwerk niet zou aanpassen?

  • hij raakt onzeker/afhankelijk
  • hij toont zich boos
  • hij krijgt fysieke klachten
  • hij doet niets meer tijdens de les
  • hij leidt af/verstoort de les

 

Ongelijke kans door niet afgestemde aanpak

Een kind in groep 5 met een rekenniveau van eind groep 7 moet iedere dag de rekenstof van groep 5 maken. Dit kind krijgt geen aangepast rekenprogramma. Wel mag hij verder met de extra/plusstof als de basisstof klaar is. Dit betekent, dat dit kind nog meer moet maken van dat wat hij allang beheerst. Eén of meer van de volgende punten zijn het gevolg van een niet afgestemde aanpak:

  • hij raakt onzeker/afhankelijk
  • hij toont zich boos
  • hij krijgt fysieke klachten
  • hij doet niets meer tijdens de les
  • hij leidt af/verstoort de les

 

Het verschil tussen beide voorbeelden is, dat het ene kind zich kan en mag ontwikkelen op zijn eigen niveau en tempo en dat het andere kind zich wel zou kunnen ontwikkelen op zijn eigen niveau en tempo, maar op school hiervoor de mogelijkheid niet krijgt, omdat het onderwijs niet wordt afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling binnen dit leergebied.

Het proces naar de juiste afstemming vraagt om onderzoek en inzicht naar de toedracht van de signalen die een kind afgeeft. Te vaak wordt geïnterpreteerd op basis van en aansluitend gehandeld naar algemene kennis of kokervisie ten aanzien van deze signalen. Oorzaken worden buiten het cognitieve aanbod gezocht en gekoppeld aan emotionele ontwikkeling, leer- of gedragsproblematiek. Al te vaak wordt ingezet op het ‘sterken’ van deze emotionele ontwikkeling middels een cursus ‘rots en water’ of het observeren van leer- of gedragsprobleem door gedragswetenschappers met specialistische kennis op het gebied van DSM V diagnoses, zonder specialistische kennis op het gebied van hoog- en uitzonderlijke begaafdheid. Het kan ervoor zorgen dat een hoogbegaafd kind verder afkomt van de spiegeling waar hij zo naar ‘op zoek’ is en meer en meer gedrag zal gaan vertonen wat past in standaard lijsten van sociaal-emotionele ontwikkeling en DSM V diagnoses. Misdiagnostiek ligt op de loer.