Leta Stetter Hollingworth

Hoogbegaafde kinderen hebben precies het soort lesprogramma, de programmering en de waardering voor hun sociale en emotionele ontwikkeling nodig die Leta Hollingworth bijna 70 jaar geleden gaf. Door haar herontdekking in hoogbegaafd onderwijs, hoop ik dat we in staat zullen zijn om veel van haar tijdloze ideeën te implementeren in moderne programma's voor de hooggeschoolden.

Leta Stetter Hollingworth (1886 -1939) maakte zich meer dan een eeuw geleden al zorgen over de unieke aanpassingsproblemen die hoogbegaafde kinderen ervoeren. In 1990 heeft Linda Silverman de bevindingen van Leta Hollingworth, welke in onze huidige tijd nog steeds actueel blijken te zijn (!), overzichtelijk uiteengezet in een artikel onder de naam Social and emotional education of the gifted: The discoveries of Leta Hollingworth.

In dit artikel wordt Hollingworths’ gedachtengoed ten aanzien van de psychosociale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen samengevat. Tevens wordt het door haar ontwikkelde programma voor emotionele opvoeding uiteengezet.