Maatwerk in praktijk (2) - ouders aan het woord

Het verhaal van een vader over het proces naar maatwerk voor zijn zoon, die naast zijn hoogbegaafdheid ook een leerstoornis heeft. Een combinatie die het persoonlijke leerproces heel moeilijk laat doorgronden…

 

De weg naar maatwerk

Feitelijk duurt de weg naar maatwerk vanaf de eerste schoolgang tot en met de dag van vandaag. Het is een continue-proces…

Wat heeft dit proces van jouw kind gevraagd?

Teveel. Teleurstellingen in school, miskend door de leerkracht, gevoel van falen en niets goed kunnen doen, uitval vanuit school tot aan traumatische ervaringen.

Wat heeft dit proces van jou als ouder gevraagd?

Veerkracht. Het kost veel energie. Het continue blijven schakelen, oplossingsrichtingen opzoeken, focus houden op het juiste pad zonder daarbij je kind in het proces te verliezen. Maatwerk vinden en krijgen is één, je kind vertrouwen geven en overtuigen van het juiste pad om hem op te laten bloeien is twee. Het vreet energie…

Tijd. Huiswerkbegeleiding vraagt veel meer tijd dan je zou verwachten. Het leren van schoolvakken op een schoolse manier is voor mijn zoon ten eerste lastig vanwege de leerstoornis en tweede is het een opgave om alles stapje voor stapje te moeten leren en memoriseren. In aandacht ‘logt hij uit’ tijdens de lessen op school. Dat betekent dat wij dit thuis op een andere manier opnieuw met hem moeten oppakken. Daarnaast zijn er dagdelen afstandsonderwijs thuis. Mijn vrouw is minder gaan werken om dit thuis te stroomlijnen.

Geld. Het traject naar maatwerk is lang en intensief. Als ouders zijn wij heel betrokken bij onze zoon, maar we hebben wel inzichten nodig vanuit verschillende specialisten. Begeleiding van de leerstoornis is beperkt vergoed, maar begeleiding rond zijn hoogbegaafdheid is nooit vergoed. En dan heb ik het nog niet eens over de werkuren die mijn vrouw in heeft moeten leveren, dus minder inkomsten…

Voordelen

Mijn kind bloeit op zodra hij geen druk ervaart om naar school te gaan. Momenteel is er een modus gevonden tussen gedeeltelijk afstandsonderwijs en onderwijs op school. We stellen alles in het (maat)werk om hem te behouden voor het onderwijs.

Succeservaringen

De negativiteit omtrent de schoolgang kan deels worden gekeerd door succeservaringen. Door een welverdiende voldoende kan mijn zoon een succeservaring krijgen. Soms vallen de voorwaarden om tot een voldoende te kunnen komen niet samen met de algemene richtlijnen. Dan zitten we dus weer aan tafel om te bespreken dat de kennis van mijn zoon aantoonbaar is, maar niet via een standaard toetsblad onder tijdsdruk. Het is belangrijk om in samenspraak met school te blijven kijken naar en denken in mogelijkheden, niet in problemen. Acceptatie dat maatwerk het juiste pad is, is echter niet vanzelfsprekend en vergt ook veel energie…

Uitdagingen

De grootste uitdaging van maatwerk is het stramien waarin onderwijzend Nederland zichzelf heeft vastgezet. Het Nederlandse onderwijs is onveranderd. 100 jaar geleden deden we hetzelfde als vandaag de dag.  ‘Van krijtbord naar digibord’. Nog steeds een klas, frontaal onderwijs en een bord! Dit is kenmerkend voor de manier waarop er over onderwijs gedacht wordt en de mate waarin we vastzitten in een systeem. De grootste uitdaging ligt in het samenwerken met alle partijen (ouders, school, samenwerkingsverband, zorg) om maatwerk te kunnen ontwikkelen tot een vanzelfsprekende stap voorwaarts als een kind vastloopt op school. Al deze partijen moeten het vaste onderwijsstramien doorbreken in het belang van het kind. Dit betekent veelal ‘out of the box’ denken. Dat blijkt niet altijd een eenvoudig begrip binnen het onderwijs.

Komend jaar …

Werken we toe naar de situatie dat mijn zoon ongedwongen en in zijn eigen tempo een schooltraject met succes kan afronden en daarbij de bredere blik op het leven niet aan hem voorbij laat gaan.

Tips

Vier de successen, hoe klein ook. Op deze manier laat je je kind ervaren dat maatwerk ‘werkt’. De negativiteit omtrent de schoolervaringen wil je als ouder doorbreken en ieder klein succes levert hierin een bijdrage.

Blijf denken in effecten! Heeft de genomen maatregel, het besluit of ingeslagen maatwerk pad het gewenste effect op de voortgang van je kind? Stel daarbij het kind centraal en niet de wensen van de school, vinger in de pap van een samenwerkingsverband of bemoeienissen van de leerplichtambtenaar. Zij moeten leveren in het belang van het kind en niet andersom! Het belang van je kind gaat ALTIJD boven het belang van ‘de’ organisatie(s).