Maatwerk in praktijk (3)

Het indrukwekkende verhaal van een moeder over het proces naar maatwerk voor haar uitzonderlijk begaafde dochter. Zoals veel te vaak voorkomt hebben ook deze ouders jarenlang zelf gezocht naar de juiste leerweg en aansluitende begeleiding voor hun dochter …

 

De weg naar maatwerk

Wij kwamen begin vorig schooljaar bij Joyce Luider (ECHA specialist) en besloten toen op haar advies onze dochter gelijk ziek te melden. Na de herfstvakantie is zij toen begonnen met maatwerk. Weliswaar hadden we toen nog niet alles definitief geregeld met school en samenwerkingsverband maar in goed overleg met hen kon zij vast beginnen om niet te lang thuis te hoeven zitten. De kosten droegen wij wel zelf. Het hele proces heeft uiteindelijk 2,5 maand geduurd. Maar eigenlijk zijn wij al vanaf groep 1 bezig met externe plusklas, Leonardo onderwijs en dergelijke aanpassingen op het reguliere programma.

Wat heeft dit proces van jouw kind gevraagd?

Onze dochter was heel opgelucht toen zij ziekgemeld kon worden. De eerste weken waren hard nodig om bij te komen van al die jaren aanpassen. Uiteindelijk was er wel de wil om weer te beginnen temeer omdat we het maatwerk onderwijs geheel konden vormgeven naar haar wens.

Wat heeft dit proces van jou als ouder gevraagd?

Ontiegelijk veel: veel vragen, veel onzekerheid, veel onderzoek verrichten, veel verschillende scholen/oplossingen bezoeken, veel praten met betrokken derden (jurist, school etc), veel (reis)tijd, veel geld, veel overredingskracht, veel slapeloze nachten, veel verdriet, kortom: veel stress!

Voordelen

Ons kind bloeit sinds de start van ons proces naar maatwerk zichtbaar op. Stapsgewijs zie je haar groeien. Vrolijker, meer initiatieven nemen, nieuwsgierigheid komt terug, beter slapen, en vooral blij en dankbaar voor dit onderwijs wat aan kan sluiten bij wat zij nodig heeft. Zelfs ‘ervaren’ wat wij als ouders nooit voor mogelijk hielden: zin om te beginnen na de vakantie!

Om zo op te kunnen bloeien was één op één onderwijs nodig, vanuit een top-down benadering rekening houdend met haar eigen (snelle) tempo en ruimte voor vakoverstijgend verbanden leggen en veel discussies op basis van inhoudelijke argumenten.

Uitdagingen

Het zou fijn zijn als er een regionale plek zou zijn waar hoog- en uitzonderlijk begaafden samen komen om enerzijds ieder individueel maatwerkonderwijs te volgen en anderzijds de gelegenheid krijgen om elkaar te treffen in de pauzes. Een plek onder begeleiding van een team met docenten, die weten hoe ze maatwerk vorm moeten geven. Wij hebben nu alles zelf uitgezocht (onder andere locatie, docenten en juridisch kader) en dat voelt efficiënt noch eerlijk in het kader van passend onderwijs. Bovenal is het toch vrij eenzaam voor onze dochter.

Komend jaar …

Hopen we dat onze dochter nog beter in haar vel komt te zitten en de intrinsieke motivatie naar buiten komt. Eigenlijk hopen we weer de kern van het blije, leergierige kind van toen ze 3 was helemaal terug te krijgen.

Tips

Combineer voor een optimaal resultaat maatwerk met een ECHA specialist zoals Joyce en eventueel een traumatherapeut of psycholoog. Het vergt echt veel van deze kinderen om je zo lang aan te passen aan het gemiddelde. Voor een gezond zelfbeeld en wereldbeeld is zorg en begeleiding minstens zo belangrijk als onderwijsmaatwerk.

Regel snel een oplossing op eigen kosten (voor zover die mogelijkheid er is) en kijk dan hoe je het geld ervoor kunt krijgen van school, samenwerkingsverband en/of gemeente. Het traject kan namelijk heel lang duren als je het volledig uit handen geeft, terwijl het op een gegeven moment voor het kind het beste is om te beginnen aan een afgestemd maatwerkpad. Al is het maar met 1 uur individueel onderwijs van een favoriet vak per week.

Jij kent je kind het beste en jij hebt ook het meeste belang bij een goed passende oplossing dus neem de leiding in dat proces. Verzamel zelf goede mensen om je heen. Het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat ouders voorzien in passend onderwijs, maar die strijd zullen we apart moeten voeren en die kost tijd. Als je gaat wachten totdat dit goed geregeld is in Nederland dan lijdt je kind alleen maar langer en naar mijn mening is dat ook niet wenselijk.

Er is nog veel onwetendheid over (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid bij veel professionals (zoals psychologen, docenten, samenwerkingsverbanden) dus hun adviezen aannemen kan tot desastreuze situaties leiden. Betrek een ECHA specialist bij alle (grote) beslissingen en/of laat de ECHA specialist meedenken, instructies geven, overleggen met de andere hulpverleners zoals schoolbestuur, maatwerkdocenten, psycholoog en samenwerkingsverband.

Je eigen intuïtie en kennis is niet altijd betrouwbaar. Sommige adviezen van de ECHA specialist druisten in tegen alles wat wij dachten wat goed zou zijn, maar het blijkt toch dat zij gelijk had. Je kunt geen gemiddelde meningen en inzichten loslaten op een verre van gemiddeld kind.

Maatwerk is ook houdbaar, dus pas het team, de methode of het vakkenpakket aan indien nodig. Het kost nou eenmaal meer tijd en inzet van de ouders dan gewoon onderwijs (docenten zoeken, rooster maken, financiering regelen etc.) maar het is het helemaal waard!