Maatwerk: ouders aan het woord

Maatwerk is vaak hard werken voor ouders van hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen. Letterlijk en figuurlijk. Enerzijds moeten ouders de weg naar maatwerk veelal zelf bekostigen. Daarnaast is de weg naar maatwerk bij regelmaat een lange, voor ouders uiterst emotionele weg vol bureaucratische obstakels en zogenaamde ‘beterweters’. En tot slot zijn ouders vaak ook betrokken bij de bekostiging en uitvoer van maatwerk met inkomstenderving tot gevolg.

Een bijna klassiek patroon tekent zich regelmatig af:

  • Je kind boven water proberen te houden in klassikaal (hoogbegaafden) onderwijs
  • Constateren dat het niet werkt voor jouw kind
  • Hulpvraag: gesprekken met school
  • Constateren dat er niets/onvoldoende veranderd
  • Zelfstandige zoektocht naar informatie: gesprekken met school
  • Constateren dat er niets/onvoldoende veranderd
  • Ouders zoeken hulp op onderwijs-, zorggebied en in uiterste nood juridisch gebied
  • Opmaat voor maatwerkbespreking
  • Maatwerk vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief
  • Werk in opbouwende uitvoering: maatwerk

 

Ik vroeg aan ouders van hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen naar hun ervaringen gedurende het proces naar onderwijsmaatwerk.

Een moeder aan het woord over het proces naar en uitvoering van maatwerk voor haar hoogbegaafde zoon…

Lees haar ervaring

Het verhaal van een vader over het proces naar maatwerk voor zijn zoon, die naast zijn hoogbegaafdheid ook een leerstoornis heeft. Een combinatie die het persoonlijke leerproces heel moeilijk laat doorgronden…

Lees zijn ervaring

Het indrukwekkende verhaal van een moeder over het proces naar maatwerk voor haar uitzonderlijk begaafde dochter. Zoals veel te vaak voorkomt hebben ook deze ouders jarenlang zelf gezocht naar de juiste leerweg en aansluitende begeleiding voor hun dochter …

Lees haar ervaring