Martine F. Delfos

Als wetenschapper, therapeut en modellenbouwer, voel ik me toegewijd modellen van menselijk gedrag te ontwikkelen, die niet alleen gebasseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, maar die ook in lijn zijn met ervaring en worden ondersteund door collega's.

Martine Delfos is biopsycholoog wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, schrijfster en docent. Haar eigenheid in empatisch spreken over observaties, ervaringen, ontdekkingen en bevindingen die door ‘de’ wetenschap vaak later worden erkend, heeft zowel een uitnodigende (durf!) als geruststellende (spiegelende) uitwerking.

Hieronder uitspraken van Martine Delfos, verwijzingen naar informerende vimeo’s, website en boekentip binnen de thema’s trauma en autisme.

Wat is trauma?

Trauma gaat over het verhaal wat je allemaal aan angst hebt. Herbelevingen, nachtmerries. Het belangrijkste is de vorming; door trauma word je gevormd voor de rest van je leven.

Video afspelen

Iedereen heeft trauma, dus iedereen is in staat het eigenlijk wel te herkennen. Dus het is jammer dat we er zo makkelijk overheen lopen bij een ander.

Martine in haar boek ‘Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief’

Tot nu toe is wetenschappelijk onderzoek vooral gericht op leeftijdgerelateerde symptomen van psychologisch welzijn in reactie op trauma. De nadruk ligt daarbij op het effect van trauma in plaats van op de vorming door trauma. De factor waar geen aandacht aan besteed wordt, is de impact van het ontwikkelingsstadium van het kind op de verwerking van traumatische ervaringen. Dit betreft de manier waarop trauma de uitvoering van ontwikkelingstaken beinvloed; een perspectief van vorming.

Wat is autisme?

Video afspelen

Het zit in het 'sociale anders'. In de mens die in z’n gedrag niet te volgen is. Veel slimmer dan jij. Veel ouder dan z’n leeftijd en veel jonger, veel en veel jonger. En jammer genoeg zijn we alleen maar gaan letten op dat veel jongere deel, alsof de mens niet uit dat andere deel bestaat. En dat jongere deel is het sociale deel. Dus we vinden ze dan dom, bot egoïstisch: 'ze begrijpen niets'.

MSAP: Mental Age Spectrum Within One Person

MSAP

Een regenboog aan leeftijden
lees & kijk