Het kind centraal

Het kind centraal is geen loze uitspraak. Het is iets wat je als ouder 'leeft' en als professional tot grote hoogte brengt in je werk.

Ik schreef deze uitspraak als moeder in 2016 toen wij middenin in een klachtenprocedure zaten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Een procedure die pas na anderhalf jaar schriftelijk strijden werd afgerond met het in gelijkstellen van ons als ouders. Meer dan een schriftelijke mededeling dat we in het gelijk waren gesteld en een geanonimiseerde vermelding van de klachten en afhandeling op de website, volgde er niet. Of ja, er kwam nog een schriftelijke reactie van het betreffende schoolbestuur, dat zij zich niet konden vinden in het oordeel van de klachtencommissie en geen gevolg zouden geven aan de adviezen. Wij hadden alles in het werk gesteld om ons kind te beschermen en de kinderen van de toekomst op deze school te behoeden voor eenzelfde emotioneel afbreukrisico, terwijl ‘de professionals’ ons nalachten na het oordeel van de klachtencommissie, wat wegens de adviserende lading niet verplicht wordt geacht op te volgen.

‘Het kind centraal…’ zoals de schoolgids beschreef, bleek hiermee een gedoogde, loze uitspraak.

 

Gewoon Hoogbegaafd werkt vanuit het uitgangspunt dat het belang van ieder kind altijd centraal staat tijdens de begeleiding van en de communicatie over dit unieke kind.  Dit betekent dat, in het belang van het kind, er mogelijk afgeweken moet worden van gestandaardiseerde aanpak en gebaande paden die vanuit organisatorisch of financieel oogpunt zijn gekozen of worden gevolgd.

Ook voor de begeleiding van een (jong)volwassene geldt : jij, uniek mens met een persoonlijke hulpvraag, staat centraal. Je gezien en gehoord voelen zonder vooroordeel of maatschappelijk wenselijke verwachtingen, kan ruimte geven om te ontdekken wat voor jou de beste stappen voorwaarts zijn.