Onderwijs

Alles mag in onderwijs als het is in het belang van het kind. Zie artikel 23 Grondwet en artikel 3 van het kinderrechtenverdrag en Wgbh/cv. Vrijheid van onderwijs heet dat en de overheid mag alleen vrijheid van onderwijs beperken als dat in de wet staat en als het gaat om de kwaliteit.

Onderwijs in Nederland: al meer dan honderd jaar hetzelfde ingericht. Een veelal statisch geheel in dynamische tijden. Diversiteit tussen mensen is nog nooit zo duidelijk uitgelicht als in deze tijd. Er wordt gesproken over kansgelijkheid voor ongelijken en toch vallen hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen op reguliere scholen en zelfs op speciale hb afdelingen tussen wal en schip. En vaak is deze val niet eenmalig. De bedrevenheid om je aan te passen en de veerkracht om je opnieuw te motiveren of staande te houden, is juist bij deze groep kinderen schijnbaar onuitputtelijk. Het is niet voor niets dat een steeds groter percentage kinderen die de praktijk bezoeken, dusdanig zijn geblokkeerd in hun natuurlijke groei en bloei, dat zij tijd nodig hebben om alles te verwerken wat hen op dagelijkse basis is overkomen: geen passend onderwijs. Een individueel maatwerkplan is de enige juiste passende oplossing voor deze  kinderen. Een plan waarin zorg en onderwijsinvulling worden afgestemd, omdat dit in het belang is van dit unieke kind.

Onderwijs en het belang van individuele afstemming. Er valt veel over te zeggen. Kies & lees:

Wil je ieder mens gelijke kansen bieden dan vraagt dit om een afgestemde aanpak. Bij de ene persoon zijn de signalen die vragen om een afgestemde aanpak duidelijker dan bij de andere persoon. Maak kennis met sprekende voorbeelden van complexe processen.

Lees meer

 

Hoogbegaafde kinderen leren op een geheel andere wijze dan iedere andere doelgroep kinderen. Ik heb het dan over leren in de breedste zin van het woord. Ik heb uitzonderlijk begaafde kinderen in mijn praktijk die al herinneringen hebben van hun tijd als baby in de box.

Lees meer

Ook hoogbegaafde kinderen hebben onderwijsbegeleiding nodig om niet stil te staan in hun ontwikkeling. In het kader van passend onderwijs is het de taak van de school om het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van ieder kind, dus ook de leerbehoefte van hoogbegaafde kinderen. Voordat een school kan voldoen aan de leerbehoefte van een hoogbegaafd kind zijn er de volgende randvoorwaarden…

Lees meer

Hoogbegaafd in het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met maatwerk. Maar als je goed nadenkt over onderwijs begrijp je dat onderwijs altijd maatwerk is. Kinderen zijn onderling zo verschillend, dat een klassikale benadering een op z’n zachts gezegd hopeloos achterhaald principe is.

Lees meer

Maatwerk is vaak hard werken voor ouders van hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen. Letterlijk en figuurlijk. Enerzijds moeten ouders de weg naar maatwerk veelal zelf bekostigen. Daarnaast is de weg naar maatwerk bij regelmaat een lange, voor ouders uiterst emotionele weg.

Lees ervaringen van ouders