P. Susan Jackson

In een interview met Third Factor (a magazine for the intense, creative, gifted and quirky) wordt het belangrijke werk van P. Susan Jackson en het door haar ontwikkelde model Integral Practice For The Gifted (IPG ™) uitgelicht.

Wie zijn de uitzonderlijk begaafden (toegespitst omschreven als exceptionaly and profoundly gifted)? De groep wordt doorgaans gedefinieerd als die met IQ’s drie tot vier standaarddeviaties boven het gemiddelde – een definitie die geen recht doet aan wie deze mensen eigenlijk zijn. Susan Jackson benoemt vier kernkwaliteiten op die hen beschrijven: uitzonderlijk vermogen, zeer complexe emotionaliteit, toegespitste, scherpe waarneming en een enorm vermogen tot nuancering. Ze voegde eraan toe dat het cognitieve aspect breder is dan alleen het intellectuele vermogen zoals gemeten door IQ-tests, die op zichzelf niet iedere uitzonderlijk begaafde zullen identificeren. Susan ontwikkelde Integral Practice For The Gifted (IPG ™) waarin zij Dabrowski’s theorie over Positieve Desintegratie heeft verweven met andere theorieën en haar eigen ervaringen om IPG ™ te ontwikkelen, afgestemd op de unieke behoeften van haar uitzonderlijke klanten. IPG ™ is veelomvattend en holistisch en richt zich niet alleen op de ontwikkeling van uitzonderlijk begaafde kinderen op intellectueel gebied, maar ook op emotioneel, sociaal, fysiek, moreel, spiritueel en talentgericht domein.

IPG ™ kijkt naar het kinesthetische. Het erkent communicatieve, esthetische en sociale dimensies.