Trauma en spiegeling

Traumatische ervaringen kunnen kernwaarden dermate schaden, dat het ervaren van onveiligheid de overhand neemt. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen enkele persoonlijke ruimte meer ervaart om tot leren te kunnen komen, zelfs niet binnen je persoonlijke motivatiegebieden.

Het heeft de hoogste prioriteit om opnieuw veiligheid te kunnen ervaren om zo de weg naar het verwerken van trauma, onder begeleiding van een traumatherapeut, te kunnen banen. Het vraagt om menselijke spiegeling in een veilige sociale context: geen dwang, drang of cognitieve eisen. Dit proces naar traumaverwerking neemt tijd. De duur is afhankelijk van de mate van complexiteit van trauma. Inherent hieraan is de gelaagdheid van herstel van de kern en aansluitend de ontvankelijkheid voor cognitieve spiegeling op verschillende leergebieden.