Veiligheid

Daar waar de kernwaarden onder grote druk staan, is er sprake van negatieve invloed op je welbevinden. Er wordt een enorm appèl gedaan op je emotionele en sociale ontwikkeling in de zoektocht naar hervinden van balans. Als dit lang of veelvuldig aanhoudt, remt of blokkeert dit ontwikkeling op andere leergebieden; er is letterlijk geen tijd en ruimte voor ontwikkeling als er sprake is van een overprikkeld zenuwstelsel.

Geen rekening houden met de impact van deze asynchrone ontwikkeling, verhoogt het risico op een hyperactief zenuwuwstelsel. Traumatische ervaringen in je verleden hebben ongevraagd grote invloed op je heden. Het beïnvloedt het ervaren van veiligheid: de omgeving kan denken veiligheid te bieden, terwijl je onveiligheid ervaart. Dit activeert overlevingsmechanismen en blokkeert je vermogen om tot leren of werken te komen.