Verslaglegging

Verslaglegging in professionele handen

Zonder een gedegen plan van aanpak, kun je als ouders geen gesprek voeren vanuit eerder gemaakte afspraken. Dat is wel belangrijk! Immers met een plan van aanpak in de hand en de praktijkervaring daarnaast kun je samen met de leerkracht kijken hoe de gemaakte afspraken een plek krijgen in de dagelijkse schoolpraktijk van jouw kind. Het geeft je een aanknopingspunt voor de vervolggesprekken zowel voor de leerkracht als voor de ouders.

Verslaglegging van gesprekken, bevindingen en adviezen kan ik vastleggen in een verslagdocument. Ik kan het door school opgestelde plan van aanpak nalezen en aanpassingsadviezen geven. Verslaglegging kost 115 euro per uur óf valt binnen het tarief van een afgenomen pakket Advies & Coaching.