Visie

Begeleiding wordt individueel afgestemd en vormgegeven met slechts één doel: het herstellen van ‘de kern’, zodat er opnieuw persoonlijke ruimte komt.

Gewoon Hoogbegaafd werkt ‘mensvolgend’, of het nu de begeleiding van een kind, puber, adolescent, jongvolwassene of volwassene betreft. De begeleiding wordt individueel afgestemd en vormgegeven met slechts één doel: het herstellen van de kern, zodat er opnieuw persoonlijke ruimte komt voor ontwikkeling op diverse leergebieden. Het ervaren van veiligheid is de sleutel tot het ontluiken en ontplooien van de kern.

De kern verwijst naar drie kernwaarden:

Emotioneel vrij

Geluk komt voort uit het vermogen diep te voelen, eenvoudig te genieten, het leven te riskeren en nodig te zijn.

Van nature nieuwsgierig

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.

Zelfvertrouwen

Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem alleen leren het zelf te ontdekken in zichzelf.