Werk- en leerervaring

Geschiedenis (topdown!)

28 maart 2023 neem ik deel aan het congres ‘Pedagogisch kompas voor het voortgezet onderwijs en MBO’.

In het voorjaar 2022 neem ik deel aan de basistraining en verdiepingstraining ‘Beroepsethiek en professionele standaarden’.

eind 2021 volg ik vier workshops ‘Polyvagaaltheorie in therapie’ gegeven door Deb Dana.

Vanaf januari 2021 volg ik de cursus ‘De Praktische Pubercoach’ Opleiding via Centrum Tea Adema.

In het najaar van 2020 volg ik de cursus KIE I (Kind In Beweging) gegeven door Carla van Wensen.

In Oktober 2018 verschijnt de publicatie ‘Omgaan met hoogbegaafdheid op school’. Ik schrijf deze praktische handreiking voor het basisonderwijs in samenwerking met Renata Hamsikova.

Sinds 2018 verdiep ik mij in trauma bij hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen. In mei 2018 neem ik deel aan het congres Traumasporen met lezingen door Prof. dr. Bessel van der Kolk. Het afstemmen van onderwijsbegeleiding en zorg vraagt om grootst mogelijke zorgvuldigheid en deskundigheid ten aanzien van getraumatiseerde hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen. Om deze zorg te kunnen waarborgen verwijs ik regelmatig kinderen naar gediplomeerd en zeer ervaren psycholoog en traumatherapeut Monique van der Breggen van Praktijk Kind & Trauma.

In 2018 organiseer ik twee keer in samenwerking met Renata Hamsikova de conferentie ‘Uitzonderlijk begaafd in Nederland – van leerplicht naar leerrecht’.

In september 2017 ondersteun ik Renata Hamsikova bij de organisatie van het symposium ‘Highly gifted – Welcome to My World’ door Susan Jackson (psychologe en ervaringsdeskundige uit Vancouver, Canada).

Juli 2017 vervolg ik mijn werkzaamheden in Nederland.

Juli 2015 ben ik met het gezin verhuisd naar Curaçao. Op Curaçao heb ik cursussen rond het thema hoogbegaafdheid verzorgd. Vanaf schooljaar 2015 bied ik dynamisch didactisch onderzoek aan, waarbij ik onder andere gebruik maak van testmateriaal ontwikkeld door David Tzuriel Ph.D en Schoolvaardighedentoetsen van Boom test onderwijs. Deze toetsen worden door de onderwijsinspectie erkend als adequate toetsinstrumenten . Naast onderzoek begeleid ik lokale hoogbegaafde leerlingen.

Juli 2014 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als Echa specialist in Gifted Education. Ik heb de opleiding afgerond met anderhalf jaar onderzoek binnen ontwikkelingsgericht basisonderwijs (OGO). Naar aanleiding van dit onderzoek schreef ik de scriptie ‘Het ijken van verrijken – verrijking binnen het ontwikkelingsgericht primair onderwijs.’

In februari 2014 volg ik een vierdaagse workshop ‘Dynamic assessment for young children’ onder leiding van David Tzuriel, Ph.D.

September 2011 start ik met mijn praktijk Gewoon Hoogbegaafd, advies en coaching op het gebied van hoogbegaafdheid.

In de zomer van 2011 volg ik een zomeracademie hoogbegaafdheid door Truus van der Kaay en Frank de Mink.

In navolging van het opstarten en drie jaar draaien van een bovenschoolse plusklas schrijf ik in samenwerking met Maayke van Diemen het boek ‘Bovenschoolse plus? Zo dus!’

In 2007 ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik vind de uitdaging, samen met een collega, in het opstarten en begeleiden van De plusklas regio Schagen: een bovenschoolse, regionale plusklas voor hoogbegaafde zorgleerlingen. Vanaf 2007 neem ik actief deel aan scholingsmogelijkheden en netwerkdagen georganiseerd rond het thema hoogbegaafdheid.

Vanaf 1995 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als invalkracht en in 1997 krijg ik een vaste aanstelling als groepsleerkracht op een reguliere basisschool met veel zorgleerlingen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.