Wim Hof

Bekend geworden als ‘THE ICE MAN’ beschrijft hij in zijn boek DE WIM HOF METHODE – overstijg jezelf met THE ICE MAN zijn levenspad wat wordt gekenmerkt door de drang naar autonomie in onderzoekend leren. Wim kon op school nooit meekomen. De wetenschap ontdekte hem in plaats van andersom.

Zowel voor hoogbegaafde kinderen als hoogbegaafde (jong)volwassenen is het van groot belang om belangrijke anderen en rolmodellen tegen te komen door wie zij zich gespiegeld kunnen zien. Spiegeling door mensen, die ‘anders zijn’ hebben leren koesteren en inzetten om levensgeluk, verbinding, uitdaging en levensrichting te kunnen ervaren. Met zijn levensverhaal kan Wim Hof een rolmodel voor velen zijn in een leven lang leren, onderzoeken en maatschappelijke betrokkenheid zonder onderwijs.

Nee, ik heb mijn opleiding niet afgemaakt, maar daar schaam ik mij helemaal niet voor. Nu geef ik over de hele wereld zelf les aan professoren en artsen. Het werk dat ik doe is baanbrekend en zorgt ervoor dat wetenschappelijke literatuur moet worden herschreven. Dat komt in ieder geval voor een deel juist doordat ik mijn opleiding niet heb afgemaakt. Doordat ik zelf niet in dat wereldje meedraaide en me niet bewust was van wat zich binnen de academische kringen allemaal afspeelt, volgde ik gewoon de natuurlijke stroom van hoe dingen verliepen, en probeerde ik op basis van mij intuïtie en instincten in de maatschappij te overleven. De maatschappij in het algemeen is enorm gefixeerd op het bereiken van tastbare resultaten en iets worden wat voor anderen duidelijk definieerbaar is. Een advocaat, een bankier, of wat dan ook. Maar dat was niet mijn weg.